Στρατηγική και Διοικητικές Λύσεις


Στρατηγική και Διοικητικές Λύσεις

Η εταιρία μας, προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Στρατηγικής και Διοικητικών Λύσεων σε πολλαπλά επίπεδα. Στόχος, η μακροχρόνια και η αειφόρος ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο νέο και ιδιαίτερα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Οι προσφερόμενες λύσεις βοηθούν στον προσδιορισμό – επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών κινήσεων των πελατών μας, την ενσωμάτωση της καινοτομικής σκέψης και την κατάλληλη στρατηγική τοποθέτηση στον ανταγωνιστικό χάρτη της αγοράς.
Στις σύγχρονες αγορές, η δυνατότητα του μακροχρόνιου προγραμματισμού, ταυτόχρονα με την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, αποτελεί το βασικό ζητούμενο για κάθε οργανισμό. Η έννοια της στρατηγικής, αποτελεί τον μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων αυτών, δηλώνοντας τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
  • Ανάπτυξη και ανασχεδιασμός
  • Στρατηγικές Ανάπτυξης Εργασιών (Βusiness Development)
  • Ανάπτυξη Καινοτομιών
  • Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας 
  • Έρευνα Αγοράς και Στρατηγική Τοποθέτηση
  • Μελέτες Βιωσιμότητας Νέων Επενδύσεων 
  • Αξιολόγηση και αποτίμηση της υπάρχουσας στρατηγικής

Επόμενα Σεμινάρια

We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine